Kafe Tungens fyr 2017

30. April, 3. September, 15. Oktober

Åpningstider

Søndager fra kl 12:00 til 16:00